za 24 oktober 2020 om 18u00

Conferenties

Deel deze activiteit met een vriend

Gelieve uw e-mail adres in te vullen
Gelieve het e-mail adres van uw vriend hier in te schrijven

Conferentie over DNA door Hoogleraar J.J. Cassiman - UITGESTELD
Prijs
15,00 € / pers.

Bevestiging van uw inschrijving: Conferentie over DNA door Hoogleraar J.J. Cassiman - UITGESTELD

OPGELET! U staat op het punt om uw registratie te valideren.

Kies het aantal personen die u wenst in te schrijven.
OPGELET: Uw inschrijving voor een activiteit wordt gevalideerd bij ontvangst van uw betaling.
We zullen inderdaad moeten wachten tot uw bankoverschrijving daadwerkelijk aankomt om uw inschrijving handmatig te valideren. Gedurende deze periode loopt u het risico dat andere registraties voor de gekozen activiteit worden aangenomen en dat er geen ruimte meer beschikbaar is wanneer uw overschrijving ons daadwerkelijk heeft bereikt.
In dit laatste geval wordt uw registratie voor de gekozen activiteit helaas geannuleerd en zal uw inschrijving terugbetaald worden…
Bedankt voor uw vertrouwen.

Aantal deelnemers

Prijs per deelnemer

Voor 1 persoon is de prijs 15,00 €.

Deelnemers

TOTAAL TE BETALEN BEDRAG
15,00
Door mijn bestelling te valideren, verklaar ik kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden van De Vrienden van het Zoute en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Bevestiging van uw inschrijving: Conferentie over DNA door Hoogleraar J.J. Cassiman - UITGESTELD

OPGELET! U staat op het punt om uw registratie te valideren.

OPGELET: uw inschrijving voor een activiteit is slechts geldig na ontvangst van uw betaling.
We zullen inderdaad moeten wachten tot uw bankoverschrijving daadwerkelijk aankomt om uw inschrijving handmatig te valideren. Gedurende deze periode loopt u het risico dat andere registraties voor de gekozen activiteit worden aangenomen en dat er geen ruimte meer beschikbaar is wanneer uw overschrijving ons daadwerkelijk heeft bereikt.
In dit laatste geval wordt uw registratie voor de gekozen activiteit helaas geannuleerd en zal uw inschrijving terugbetaald worden…
Bedankt voor uw vertrouwen.

Deelnemers

TOTAAL TE BETALEN BEDRAG
15,00
Door mijn bestelling te valideren, verklaar ik kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden van De Vrienden van het Zoute en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Bevestiging van uw inschrijving: Conferentie over DNA door Hoogleraar J.J. Cassiman - UITGESTELD

OPGELET! U staat op het punt om uw registratie te valideren.

Bedankt voor uw vertrouwen.

Deelnemers

TOTAAL TE BETALEN BEDRAG
15,00
Door mijn bestelling te valideren, verklaar ik kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden van De Vrienden van het Zoute en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
Gelieve uw login in te vullen (e-mail adres) Gelieve uw wachtwoord in te vullen
Beperkt aantal plaatsen
Ik ben nog geen lid.
Ik word lid

Conferentie over DNA door Hoogleraar J.J. Cassiman - UITGESTELD

Impact van de genetische revolutie op de maatschappij
De moleculaire biologie heeft de laatste 15 jaar een nooit geziene bloei gekend.  De tech­nologie die nu reeds ter beschikking staat van de onderzoeker heeft dan ook het funda­menteel onderzoek naar de aard van erfelijke en niet-erfelijke aandoeningen en naar het begrijpen van de fundamentele mechanismen die onze cellen en weefsels in leven hou­den, in een stroomversnelling gebracht.
Het Menselijk Genoom project werd beëindigd in 2003. We hebben nu vrij beschikbaar op het internet de ganse informatie over de opeenvolging van de 3,2 miljard bouwstenen van het menselijke DNA. Dit project heeft heel wat nieuwe inzichten in de structuur van het menselijk DNA gegenereerd. Het vrij kunnen beschikken over al deze informatie is ook verantwoordelijk voor een volledig nieuwe aanpak in het onderzoek van de functie van het DNA. Grote stukken kunnen nu vlot worden onderzocht om hun rol in frequente ziekten te ontrafelen. Het ganse genoom kan worden afgetast om regio’s te identificeren die mede verantwoordelijk zijn voor complexe ziekten zoals hart en vaatziekten, depressies, reuma en vele anderen. Individuele verschillen in de samenstelling van genomen kunnen in het licht gesteld worden; het genoom van verschillende bevolkingsgroepen kan worden vergeleken; verschillen tussen mens en dier, tussen dieren onderling worden duidelijk; nieuwe dier-, insecten- en plantensoorten worden ontdekt en in kaart gebracht; genetisch gemodificeerde organismen worden geproduceerd; de samenstelling van een minimaal genoom dat nog leven toelaat wordt ontrafeld bij bacteriën.
En tenslotte hebben deze technieken zelfs de mogelijkheid geopend om de mens genetisch te behandelen (manipuleren), omdat het nu mogelijk is geworden DNA fragmenten of genen te isoleren, te veranderen of tot expressie te brengen in ge­kweekte cellen en dieren.
Het is duidelijk dat al deze toepassingen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorko­men en eventueel later het genezen van erfelijke aandoeningen. Toch rijzen er hierdoor heel wat vragen over de wijze waarop deze mogelijkheden in de praktijk zullen worden toegepast en wat hiervan de impact zal zijn op onze samenleving, en zeker ook op de toekomst van onze soort.
Zo mag deze historische revolutie in kennis en technologie echter niet leiden tot overdreven optimisme en overschatting van ons kunnen. We stellen bv vast dat er een tendens is ontstaan om onderzoeksresultaten (te) snel naar de klinische praktijk te brengen. Toepassen van al wat technisch kan draagt niet noodzakelijk bij aan het welzijn van de bevolking. Het wordt duidelijk dat de omgeving waarin we leven mede bepaalt hoe en in welke mate ons genoom onze normale kenmerken en risico’s op ziekten kan bepalen, maar hoe en wat daarin een belangrijk een rol speelt is nog onvoldoende gekend. Precieze diagnoses en gepersonaliseerde behandelingen vormen een potentieel belangrijke bijdrage aan de mogelijkheden van de geneeskunde. Ze zullen er echter nooit kunnen voor zorgen dat we gezond en gelukkig oneindig kunnen in leven blijven. 
Jean-Jacques Cassiman (25 april 1943, Brussel) is sedert 2008 emeritus hoogleraar aan de KU Leuven. Hij studeerde af in 1967 als geneesheer aan de KU Leuven en deed vervolgens vijf jaar onderzoek aan de Stanford Universiteit. In 1984 werd hij gewoon hoogleraar en in 1999 afdelingshoofd van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid. Hij doceerde Erfelijkheidsleer en Embryologie. Naast zijn klinisch genetische activiteiten en zijn wetenschappelijk onderzoek was hij verantwoordelijk voor het laboratorium voor Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie. In 1998 bekleedde hij de Francqui leerstoel aan de Université Catholique de Louvain en in 2002 werd hij Doctor Honoris Causa aan de University of Medicine & Pharmacy, Juli Hatieganu, Cluj-Napoca (Roemenië), in 2003 aan de Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, Ecuador en in 2013 aan de Universiteit Hasselt. In 2014 kreeg hij de ‘European Outstanding Leadership Award’ van de ACRP en werd hem door de Koning het ereteken van Commandeur in de Leopoldsorde verleend. In 2018 werd hij verkozen door de alumni tot Alumnus van het Jaar van de Faculteit Geneeskunde en kreeg hij van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Cultuur de Loopbaan Prijs voor wetenschapscommunicatie. Hij is Erelid van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde.
Hij leidde een Europees netwerk van honderden laboratoria en onderzoeksgroepen die de verschillende aspecten van de genetische dienstverlening onderzochten. Tot in 1999 was hij secretaris-generaal van de European Society of Human Genetics (ESHG) en tot in 2007 ‘liaison-officer’ tussen de ESHG en de International Federation of Human Genetics Societies. In 2008 was hij president van de European Society for Human Genetics. In 2014 ontving hij een ‘Honorary Award’ van de ESHG voor zijn bijdrage aan de groei van de vereniging. Sinds 2010 is hij voorzitter van Kom op tegen Kanker (voormalig Vlaamse Liga tegen Kanker) en sinds 2016 Lid van de Raad van Bestuur van Biopontis Alliance (Internationale NGO voor de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen). Hij was secretaris van de raad van bestuur van EPPOSI (European Platform for Patient Organizations, Science and Industry), en was ondervoorzitter van de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose, is voorzitter van het Fonds Zeldzame ziekten en Weesgeneesmiddelen van de Koning Boudewijn Stichting , lid van de Raad van Bestuur van de Fondation Maladies Rares (France) en was bestuurder van European Foundation of Good Clincal Practice (EFGCP), en was lid van de Federale Commissie voor onderzoek op embryo’s.
In de jaren zestig maakte hij als zanger deel uit van de folk music groep ‘Trio Cassiman’ samen met zijn broer Guido en zijn zus Emmy.
Zijn erfelijk materiaal werd al over twee generaties verspreid.
Plaats : Pavillon du Zoute - Bronlaan
Aantal plaatsen beperkt   
 
Belangrijke opmerking :
De risico's bij uw deelname en de gevolgen gelinkt aan het domein van de burgerlijke verantwoordelijkheid worden door de deelnemers zelf gedragen en niet door de v.z.w. De Vrienden van het Zoute.
Met de steun van:
Pommery Degroof Petercam Artcurial Mitsubishi Motors
nl/Welkom